Factsheet: Levenscycluskosten als gunningscriterium

Bron: PIANOo

De overheid is het aan zichzelf en aan haar burgers verplicht om zoveel mogelijk waarde te creëren met publiek geld. Niet alleen waarde voor vandaag, maar ook voor morgen. Daarom zouden publieke organisaties bij elke aankoop niet alleen rekening moeten houden met de prijs en kwaliteit vandaag, maar ook met de kosten van morgen; de levenscycluskosten, ook wel Life Cycle Costs genoemd, LCC. Dit factsheet biedt praktische aanwijzingen om levenscycluskosten toe te passen in uw aanbestedingen (juni 2016)

Levenscycluskosten (LCC) vraagt om een andere kijk op de kostenstructuur. Daarvoor is het nodig om diverse disciplines te betrekken.

Gewijzigde Aanbestedingswet 2012

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 noemt apart de mogelijkheid om op basis van 'laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit zoals de levenscycluskosten' te gunnen. Dit gunningscriterium is nieuw in de wet. Twee andere gunningscriteria zijn onveranderd gebleven: de beste prijs-kwaliteitverhouding (voorheen: EMVI, Economisch Meest Voordelige Inschrijving) en de laagste prijs.

In het inkoopproces vindt u ook informatie over levenscycluskosten.
Inkoopproces: Fase 1 Voorbereiden / (Sub)gunningscriteria

Factsheet Levenscycluskosten