Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 - 2020 (manifest tekst)

Toon pagina in menu

De tekst van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 - 2020 kunt u hier raadplegen. De eerste ondertekening vond plaats in december 2016. Inmiddels hebben meerdere ondertekenrondes plaatsgevonden. (december 2016)

Het manifest is bedoeld om de bijdrage van MVI op de realisatie van beleidsdoelen te vergroten. Dit manifest bouwt voort op eerdere afspraken, zoals het Manifest Professioneel Duurzaam Inkopen in 2012. In het Manifest MVI zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van minimumeisen en daarmee vervangt het manifest eerdere afspraken zoals het 100% duurzaam inkopen op basis van minimumeisen. In het nieuwe Manifest MVI bepalen overheden zelf hun doelstellingen, op basis van hun eigen ambities. Na december 2016 zijn meerdere partijen toegetreden tot het manifest.

Manifest en toetreders