Richtsnoeren inzake innovatiegericht aanbesteden

De Europese Commissie (EC) heeft richtsnoeren gepubliceerd voor het inkopen van innovatieve oplossingen. Met deze richtsnoeren wil de EC overheden aanmoedigen overheidsinkoop strategisch te benaderen en zo innovatie te stimuleren. (mei 2018)

De keuze om overheidsinkoop strategischer te benaderen is aan de lidstaten, maar het is een krachtige aanpak voor het realiseren van de gemeenschappelijke doelstellingen, zoals op het gebied van onderzoek en innovatie. De aanbestedingsrichtlijnen zijn in 2014 gemoderniseerd. De Commissie heeft in oktober 2017 voorgesteld overheidsinkoop efficiënter en op een moderne en duurzame manier te organiseren.

Overheden inspireren

De gepubliceerde richtsnoeren vult deze inspanningen aan. Het bevat praktijkvoorbeelden voor het verminderen van administratieve lasten, gebruik van selectiecriteria, het mobiliseren van innovatiemakelaars en het ontwerpen van mkb-vriendelijke betalingsschema. Het is bedoeld om zo innovatieve bedrijven aan te trekken voor overheidsopdrachten. Flexibelere aanbestedingsprocedures gericht op innovatie (als concurrentiegerichte dialoog, prijsvragen of innovatiepartnerschappen) zijn gebundeld om overheden te inspireren.

Document