Programma van Eisen Leermiddelenketen

De PO-Raad en de VO-raad hebben een vernieuwd Programma van Eisen (PvE) voor de leermiddelenmarkt uitgebracht. Dit ‘PvE 2.0’ is een instrument voor het onderwijs om de markt van leermiddelen op een positieve manier te beïnvloeden. (december 2017)

Kennisnet adviseerde de raden en bestuurders en begeleidde het totstandkomingsproces, onder andere met een marktconsultatie.

Het doel van het vernieuwde PvE

  • Meer ruimte voor flexibiliteit en maatwerk in het onderwijs.
  • Meer innovatie en marktwerking.
  • Goed geregelde privacy en informatiebeveiliging op de leermiddelenmarkt. 

Het PvE is gericht aan de leveranciers in de leermiddelenmarkt: uitgeverijen, distributeurs en softwareleveranciers. Daarnaast is er een checklist die scholen kunnen gebruiken bij gesprekken met leveranciers. 

Document