Gemeente Apeldoorn keert het proces om bij circulair fietspad

Bron: PIANOo

De gemeente Apeldoorn wil graag bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. De provincie Gelderland had de wens uitgesproken om de fietsstructuur in de provincie te verbeteren en had hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. Toen er uit de wijk de Parken in Apeldoorn een grote hoeveelheid bouw- en sloopmateriaal vrijkwam zag de gemeente Apeldoorn een kans om dit afval te gebruiken om de fietsstructuur te verbeteren. Er werden lokale samenwerkingspartners gevonden in aannemer Schagen Infra en betonproducent Bruil. Samen ontwierpen zij een zo duurzaam en circulair mogelijk fietspad dat voor 75% uit betongranulaat uit de wijk de Parken bestaat. (juli 2019)

Pilot

Binnen de gemeente ontbrak het aan de juiste kennis om een innovatieve en circulaire uitvraag te formuleren. Daarom besloot Apeldoorn het proces om te draaien en marktpartijen te benaderen om de juiste kennis te leveren in een pilot vorm. De partners in de pilot moesten bekend zijn met de gemeente, ervaring hebben met innovaties en duurzaamheid en werkzaam zijn in de omgeving Apeldoorn. Zo kwamen ze uit bij aannemer Schagen Infra en betonproducent Bruil, die de uitdaging aan wilden gaan.

Volledig praktijkvoorbeeld

Meer informatie

Roelofs groep is deelnemer aan de Green Deal Circulair Inkopen .
Aan de slag met circulair inkopen? Het Dossier Circulair Inkopen biedt tools, handreikingen en inspiratie.