Stedin en Alliander ontwikkelen eerlijke en circulaire slimme meter

Bron: PIANOo

De komende jaren worden alle oude elektra- en gasmeters van Nederlandse huishoudens vervangen door digitale meters. Stedin en Alliander daagden de markt uit om een meter te ontwikkelen die niet alleen ‘slim’ is, maar vooral ook ‘fair’. (juli 2019)

Netbeheerders Stedin en Alliander hebben in een Europese aanbesteding voor slimme meters de markt gevraagd om een ‘fair meter’ te ontwikkelen. Hierbij is onder andere gevraagd om een meter met een zo laag mogelijk energieverbruik, minimale grondstofimpact en transparantie over productieomstandigheden in de keten.

Marktontmoeting

Is this a joke?’, was een veelgehoorde reactie van de meterleveranciers toen tijdens een eerste marktontmoeting met de netbeheerders werd uitgelegd wat bedoeld werd met Fair, en dat dit aspect een substantieel onderdeel van het Fair Meter project en de aanbesteding zou vormen. Uit deze reactie bleek dat er nog veel werk moest worden verzet, enerzijds om de markt mee te krijgen in de Fair-ambitie en anderzijds om te komen tot een goede vraagstelling voor de aanbesteding. Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken zijn diverse vervolgbijeenkomsten met de meterleveranciers georganiseerd om de Fair-filosofie nader toe te lichten.

Aanbesteding

Voor de aanbesteding (niet-openbaar, dual sourcing) is gekozen om waar mogelijk functioneel te specificeren (met name om de meter duidelijk te specificeren) en daarnaast deels de BVP-methodiek (Best Value Procurement) toe te passen, onder meer voor het Fair-aspect van de aanbesteding, waarbij de eerder genoemde Fair prestatieladder en Resource Identification Tool richting gaven aan dit proces.

Volledige praktijkvoorbeeld