Handreiking Partnership voor meer banen

In deze vernieuwde handreiking brengen we de kennis en ervaringen vanuit het project Partnerships voor meer banen, Maatwerk voor Mensen en PIANOo bijeen. We bieden organisaties concrete handvatten om sociale impact binnen inkoop zo effectief mogelijk in te zetten. Daarnaast richten we ons nadrukkelijker op nieuwe aanbestedingen, omdat op lange termijn daar het échte verschil gemaakt kan worden. (oktober 2020)

Deze handreiking geeft u handvatten om laagdrempelig een proeftuin met uw leveranciers te starten. Daarnaast laten we zien hoe u vanuit een aanbesteding goede afspraken kunt maken met nieuwe opdrachtnemers. In beide gevallen staat samenwerking centraal; het creëren van 'partnerships voor meer banen'.

De social return-afspraak is een aanleiding om met uw opdrachtnemer in gesprek te gaan over de invulling. Maar ook als hier contractueel nog geen afspraken over gemaakt zijn, loont het om de mogelijkheden te verkennen. We hebben voor deze vernieuwde handreiking niet alleen maar naar de facilitaire dienstverlening gekeken, maar ook naar andere type opdrachten.

Leeswijzer

Deze handreiking beschrijft de stappen voor publieke organisaties om samen met opdrachtnemers banen voor de doelgroep banenafspraak te realiseren. We geven bij elke stap tips die gebaseerd zijn op geleerde lessen uit verschillende proeftuinen. Na de eerste stap (voorbereiding) kunt u kiezen uit 2 routes: aan de slag met een aanbesteding of aan de slag binnen een bestaand contract. U kunt natuurlijk ook beide routes parallel bewandelen.

Handreiking

Handreiking Partnerships voor meer banen