Best practices voor het aanbesteden van leermiddelen

Bron: SIVON  

SIVON en Kennisnet verzamelden 13 praktijkvoorbeelden die u helpen bij het aanbesteden van leermiddelen. Het is voor een schoolbestuur lastig om expertise op dit gebied op te bouwen, omdat aanbestedingen vaak om de 4 à 5 jaar opnieuw gedaan worden. Geleerde lessen zakken daardoor sneller weg. Samen met schoolbesturen heeft SIVON daarom ervaringen en best practices opgehaald uit de praktijk, die u kunnen helpen bij uw aanbesteding. (september 2019)

De best practices zijn tot stand gekomen met vertegenwoordigers van besturen in primair en voortgezet onderwijs en gebaseerd op ervaringen vanuit de aanbestedingspraktijk. Een deel van de best practices lijkt misschien triviaal, maar in de praktijk blijken aanbestedingen op deze punten toch te kunnen mislukken.

Voor en na de aanbesteding

Enkele van deze best practices gaan niet over de aanbesteding zelf, maar over de voorbereiding of over de situatie na de aanbesteding. Een goede voorbereiding zorgt er voor dat de aanbesteding bijdraagt aan de (onderwijskundige) visie en doelen van de scholen. En na de aanbesteding moet er aandacht zijn voor contractmanagement en het beheren van de leermiddelen-portfolio.

Dit document beschrijft best practices in de volgende categorieën:

  • Voorbereiding door de school
  • Verkenning van de markt
  • Inrichting van de aanbesteding
  • Formulering van de vraag (PvE) /specificatiefase
  • Voorwaarden in de aanbesteding
  • Contractmanagement

Document