Handreiking Duurzame inkoop informatievoorziening

Op welke wijze kan duurzaam inkopen leiden tot verandering in de inkooppakketten van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS CIV)? Dat is de centrale vraag die heeft geleid tot de handreiking Duurzame inkoop informatievoorziening. (april 2020)

Aan de hand van een iteratief proces - met Rijkswaterstaat, marktpartijen, Copper8 en Metabolic - is deze handreiking tot stand gekomen.

Impact inkooppakketten

In deze handreiking wordt inzichtelijk gemaakt waar de grootste impact ligt binnen de inkooppakketten van de CIV: Hardware, Software, Data-winning, Consultancy, Field services en onderhoud. Er is hierbij gekeken naar de impactcategorieën materiaalgebruik, energiegebruik, CO2-emissies, landgebruik en toxiciteit. Uit deze analyse blijkt dat de grootste winst te behalen is binnen het inkooppakket Hardware – zowel qua energieverbruik als materiaalgebruik is deze sector een grootverbruiker.

Inkooptools

Voor het opstellen van inkooptools is gekeken naar de Ambitieweb  thema’s waarop er verwachte impact te behalen is. Vervolgens is gekeken naar de meest kansrijke impactgebieden van de nulmeting. Op basis van deze analyse is een lijst van inkooptools opgesteld, waarbij ook gebruik is gemaakt van bestaande inkooptools, zowel nationaal (bijvoorbeeld MVI criteria) als internationaal (bijv. EU GPP, UN Criteria). De analyse laat zien dat met name inzetten op levensduurverlenging veel positieve impact kan opleveren.

Aanbevelingen

In de handreiking staan de volgende aanbevelingen:

  • De grootste milieuimpact is te zien in het inkooppakket Hardware;
  • De grootste verbeterpotentie ligt op andere thema’s dan Energie en Klimaat;
  • Kijk kritisch aan wie u de vraag stelt;
  • Gebruik duurzaamheid als onderscheidende factor in aanbestedingen;
  • De markt is in beweging, dus overweeg een marktconsultatie;
  • Wees bewust van de omvang van de vraag in relatie tot de markt;
  • Durf: Een betere wereld begint bij het stellen van een betere vraag.

Deze publicatie is (mede)gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.
Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen

Handreiking

Meer informatie

Bekijk de uitlegvideo  van RWS en Copper8 op youtube.com