Handreiking Duurzaam inkopen van adviesdiensten

Bron: PIANOo

Opdrachtgevers hebben steeds vaker de wens om klimaatneutraal en circulair inkopen een plek te geven bij de inkoop van adviesdiensten. Dit is nog relatief onontgonnen terrein. Met deze handreiking wil PIANOo opdrachtgevers laten zien hoe zij duurzaamheid een plek kunnen geven bij opdrachten binnen de categorie adviesdiensten. (oktober 2020)

Correctie op handreiking:
PIANOo heeft in paragraaf 4.2, op pagina 8 een wijziging doorgevoerd. De eerdere versie van juli 2020 vermeldde dat u een managementsysteem duurzaamheid als selectie-eis kunt opnemen. Dit is echter uitsluitend toegestaan bij een meervoudige onderhandse aanbesteding. Bij Europese/openbare procedures staat de Aanbestedingswet 2012 dit niet toe. Dit is in de versie van oktober 2020 aangepast.

Duurzaam advies en duurzaam adviesbureau

De handreiking werkt allereerst een definitie uit voor het duurzaam inkopen van adviesdiensten. Hierbij onderscheiden we 2 vormen:

  • Inkopen van duurzaam advies: de inkoop van een advies waarbij de adviseur met zijn kennis inhoudelijk bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de opdrachtgever.
  • Inkopen bij een duurzaam adviesbureau: de in te zetten adviseur houdt rekening met de milieu-impact van het uitvoeren van de opdracht en daarmee dus zicht heeft op de duurzaamheid van de bedrijfsvoering van het adviesbureau.

De handreiking geeft vervolgens aan welke afwegingen een opdrachtgever hierbij kan maken om duurzaamheid al dan niet een rol te laten spelen bij deze opdrachten. Daarnaast worden suggesties gegeven hoe een opdrachtgever bij de inkoop van adviesdiensten kan sturen op de bijdrage van de adviseur en het adviesbureau aan maatschappelijke doelstellingen. Dit draagt bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en de transitie naar een circulaire economie.

Voor wie?

Deze handreiking is opgesteld voor (publieke) opdrachtgevers in diverse sectoren. De aanbevelingen zijn toepasbaar voor iedereen die te maken heeft met de inkoop van adviesdiensten.

Samenwerking met Leernetwerk adviesdiensten

In juni 2019 hebben PIANOo en Rijkswaterstaat een leernetwerk adviesdiensten gewijd aan dit onderwerp. Op verzoek van dit leernetwerk liet PIANOo deze handreiking opstellen, die getoetst is door een klankbordgroep van leden uit het leernetwerk.

Handreiking

 

De leernetwerken zijn gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen