Handreiking: In drie stappen naar een inkoopsamenwerking

Bron: PIANOo  

In de handreiking 'In drie stappen naar een inkoopsamenwerking' van PIANOo leest u welke stappen u kunt ondernemen om uw inkoopproces verder te professionaliseren door middel van samenwerking. Tevens heeft PIANOo alle inkoopsamenwerkingen tussen gemeenten in één landelijke kaart weergegeven. De handleiding is gebaseerd op de ervaringen van enkele structurele samenwerkingen op de kaart. (maart 2018)

Inkoopsamenwerking is het samen bundelen van inkoop en/of het delen van informatie en expertise, met als doel het behalen van voordeel voor alle deelnemende organisaties. Inkoopsamenwerking wordt vaak gezien als synoniem voor bundeling van inkoopvolumes, maar kan veel meer zijn. Inkoopsamenwerking kan transactiekosten en risico's voor de deelnemende organisaties verminderen en de professionaliteit van de inkoop doen toenemen.

Kaart

Kaart gemeentelijke inkoopsamenwerkingen in Nederland  op ez.maps.arcgis.com

Gezamenlijke inkooptrajecten

Omdat alle gemeenten zich geplaatst zien voor nieuwe uitdagingen op het gebied van inkopen, zoeken ze steeds vaker samenwerking. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een groot deel van de gemeenten goede ervaring heeft met gezamenlijke inkooptrajecten. Daarmee besparen ze kosten, krijgen ze betere producten tegen betere voorwaarden, beperken ze risico's en beschikken ze over meer ervaren inkopers. Financieel voordeel en het verbeteren van de kwaliteit van het inkoopproces worden het vaakst genoemd als motief voor samenwerken.

Structurele samenwerking door middel van een gemeenschappelijk inkoopbureau helpt gemeentebestuurders een flinke stap verder bij de professionalisering van hun inkoopfunctie. Door inkoopkennis en inkoopkrachten voor langere tijd te bundelen kunnen ook kleinere gemeenten zich verzekeren van de beste professionele ondersteuning bij al hun inkoopprocessen gedurende het hele jaar. Dat komt de rechtmatigheid van de inkopen en de maatschappelijke doelen - zoals duurzaam of MKB-vriendelijk inkopen - van het inkoopbeleid ten goede. De gemeenteraad, de rekenkamer en de accountant zullen dat zeker op prijs stellen.

PIANOo mocht meekijken in de keukens van gemeenten die besloten tot structurele samenwerking. Hoe ook uw gemeente met structurele samenwerking succesvol aan de slag kan, vertelt deze handreiking.

Handreiking