Gunnen op waarde, hoe doe je dat?

Bron: PIANOo, Stadswerk, Bouwend Nederland, CROW en Regieraad Bouw Regio Randstad

In de publicatie 'Gunnen op waarde, hoe doe je dat?' wordt teruggekeken op drie bijeenkomsten voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). De publicatie bevat de belangrijkste conclusies van deze bijeenkomsten in de vorm van tips en aanbevelingen. Tevens is een beschrijving van de cases opgenomen. (augustus 2011)

De discussie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over regionale voorbeelden stond tijdens deze bijeenkomsten centraal: Waarom wilde de opdrachtgever gunnen op EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)? Hoe heeft de markt gereageerd? Wat is het resultaat?

De bijeenkomsten vonden plaats in de periode van november 2010 tot en met februari 2011 en waren georganiseerd door PIANOo, Stadswerk, Bouwend Nederland, CROW (kennisplatform grond-, weg- en waterbouw) en Regieraad Bouw Regio Randstad.

Publicatie