Handreiking Aanbestedingswet speciale-sectorbedrijven

Deze handreiking Aanbestedingswet speciale-sectorbedrijven dient ertoe de Aanbestedingswet 2012 voor speciale-sectorbedrijven praktisch beter hanteerbaar te maken. Daartoe zijn in dit document alleen de delen en artikelen uit de Aanbestedingswet 2012 opgenomen die (ook) van toepassing zijn op de speciale-sectorbedrijven.  Deze handreiking is geactualiseerd naar aanleiding van de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016. (juni 2017)

De Aanbestedingswet 2012 bestaat uit vijf delen (1, 2, 2a, 3 en 4), die weer zijn onderverdeeld in hoofdstukken en paragrafen. De wijziging per 1 juli 2016 heeft onder meer tot gevolg gehad dat een nieuw deel is ingevoegd, deel 2a, dat betrekking heeft op aanbestedingen van concessies. Voor het overige is de opbouw van de wet niet gewijzigd ten opzichte van de eerdere versies van de wet.

Het eerste deel bestaat uit begripsbepalingen en algemene bepalingen die voor alle opdrachten gelden, waaronder de beginselen en uitgangspunten van aanbesteden. In deel 2 van de wet zijn de voorschriften uit de nieuwe richtlijn 2014/24/EU voor aanbestedende diensten geïmplementeerd. Omdat deze voorschriften niet (rechtstreeks) van toepassing op speciale-sectorbedrijven zijn, is deel 2 als zodanig niet integraal opgenomen in deze handreiking. Het nieuwe deel 2a vormt de implementatie van richtlijn 2014/23/EU voor concessieopdrachten en deel 3 implementeert richtlijn 2014/25/EU voor speciale-sectoropdrachten. Het vierde deel bevat overige bepalingen. Het gaat hier om regels die voor de werking van de andere delen van belang zijn, maar niet rechtstreeks gericht zijn tot aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven. Ten slotte staan hier de overgangs- en slotbepalingen in opgenomen.

Dit document heeft geen officiële status en is enkel opgesteld als handreiking voor de speciale-sectorbedrijven. Dit tekstoverzicht is bijgewerkt tot maart 2017.

Handreiking