Transactiekosten aanbesteden. Effecten van Aanbestedingswet en marktdynamiek

In opdracht van het Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra heeft het EIB onderzoek gedaan naar de transactiekosten bij aanbestedingen. In dit rapport wordt in beeld gebracht welke kosten inschrijvers en opdrachtgever maken bij de aanbesteding van werk en hoe die transactiekosten variëren bij verschillende aanbestedingsprocedures en gunningscriteria. Daarmee wordt tevens duidelijk hoe de kosten zijn veranderd onder invloed van de Aanbestedingswet en de verdere dynamiek op de markt. (oktober 2014)