Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

Voor de kwaliteit van hun dienstverlening en uitvoering zijn gemeenten steeds meer afhankelijk van ingekochte ICT producten en -diensten van bijna tweehonderd verschillende leveranciers. Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden helpen gemeenten om te waarborgen dat ze een product of dienst geleverd krijgen dat aansluit bij hun inkoopbehoefte. VNG Realisatie (voorheen KING) adviseert gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden daarom de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) op te nemen in het inkoopbeleid en te gebruiken bij de inkoop van IT. (december 2016)

De GIBIT is op 8 december 2016 vastgesteld door het Verenigingsbestuur van de VNG (ze zijn niet paritair vastgesteld). De totstandkoming van de GIBIT is onderdeel van het programma Digitale Agenda 2020 wat als één van de speerpunten heeft om het ICT-opdrachtgeverschap bij gemeenten te professionaliseren.

Modelovereenkomsten GIBIT

VNG Realisatie werkt aan modelovereenkomsten bij de GIBIT. Deze modelovereenkomsten komen tot stand met hulp van een werkgroep van gemeenten die ook betrokken is bij het opstellen van de GIBIT. De modelovereenkomsten sluiten aan op de GIBIT. Het is mogelijk om in de overeenkomsten wijzigingen ten opzichte van de GIBIT op te nemen. Bij de modelovereenkomsten wordt een contractengenerator ingericht die gemeenten helpt bij het opstellen van de overeenkomst.

Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen

Door gebruik van de GIBIT worden ook de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen van toepassing verklaard (artikel 6.1 in de GIBIT). Het is van belang dat de in te kopen ICT Prestatie goed aansluit op het applicatielandschap en voldoet aan bepaalde normen, bijvoorbeeld op gebied van beveiliging. Verplicht zijn normen en standaarden die een wettelijk kader hebben en standaarden op de lijst van open standaarden (gangbare of pas-toe-of-leg-uit) en standaarden die als landelijke gemeentelijke standaard of norm door VNG Realisatie (voorheen KING) zijn vastgesteld.

Inkoopvoorwaarden

GIBIT 2016 en toelichting  op gibit.nl