Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

Voor de kwaliteit van hun dienstverlening en uitvoering zijn gemeenten steeds meer afhankelijk van ingekochte ICT producten en -diensten van bijna tweehonderd verschillende leveranciers. Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden helpen gemeenten om te waarborgen dat ze een product of dienst geleverd krijgen dat aansluit bij hun inkoopbehoefte. VNG Realisatie adviseert gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden daarom de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) op te nemen in het inkoopbeleid en te gebruiken bij de inkoop van IT. (november 2020)

Reikwijdte 

De reikwijdte van de GIBIT omvat primair alle producten en/of diensten die gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden op het gebied van ICT verwerven. Dit betreft onder andere producten en diensten van projectmatige en structurele aard. Daarnaast kunt u delen van de GIBIT gebruiken voor een betere borging van bijvoorbeeld informatiebeveiliging, eigendom en overdracht van data en (data)interoperabiliteit.

GIBIT Toolbox

VNG heeft samen met NL Digital gewerkt aan het leveranciersvriendelijker maken van de GIBIT-voorwaarden. Dit heeft geleid tot een GIBIT-toolbox met onder meer verbeterde voorwaarden voor ICT-leveranciers. De voorwaarden en de toelichting worden meegeleverd nadat u de hoofdovereenkomst heeft gemaakt in de overeenkomstengenerator.

Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)