GVB op weg naar klimaatneutraal in 2025

Het Gemeentevervoersbedrijf (GVB) is de aanbieder van openbaar vervoer met de tram, bus, veren en metro in Amsterdam en een grootverbruiker van stroom. Het vervoersbedrijf gebruikt jaarlijks evenveel stroom als 50.000 Amsterdamse huishoudens. Als concessiehouder is het vervoersbedrijf onlosmakelijk verbonden met de stad Amsterdam en haar ambities. Aangezien Amsterdam in 2025 klimaatneutraal wil zijn, staat GVB voor een flinke uitdaging. Vanaf 1 januari 2019 levert Nuon/Vattenfall daarom 100 procent Nederlandse groene stroom aan GVB. Deze stroom wordt onder andere opgewekt in een windpark in Slufterdam. (juli 2019)

Garanties van Oorsprong

GVB werkte als eerste stadvervoerder volledig op groene stroom op basis van Europese Garanties van Oorsprong (GvO’s). In deze aanbesteding doen ze een stapje extra: 100 procent stroom uit eigen land. Deze Nederlandse GVO’s worden uitgevraagd middels een groeimodel voor additionele elektriciteit. Hierbij draagt GVB bij aan de realisatie van nieuwe duurzame energieprojecten in Nederland. 

Ambities en doelen

Het van oorsprong gemeentelijk vervoersbedrijf GVB is sinds 2007 zelfstandig. Sindsdien werkt het bedrijf als concessiehouder openbaar vervoer voor de Vervoerregio Amsterdam. De concessie loopt tot 2024. Dit houdt GVB niet tegen om hoge ambities voor de toekomst te stellen in het meerjarenbeleidsplan MVO 2017-2020:

  • 100% emissievrije bussen, veerboten en auto’s in 2024
  • 100% Nederlandse groene stroom in 2024
  • 35% energie besparen in 2035 ten opzichte van 2013

Maximaal energie zelf opwekken (zonnepanelen waar mogelijk). Deze ambities dragen bij aan het overkoepelend doel: ‘Klimaatneutraal vanaf 2025’. GVB definieert klimaatneutraal als: ‘Ons verbruik aan energie en materialen mag niet bijdragen aan de klimaatverandering’.

Dossier: Energie

Volledig praktijkvoorbeeld