Onderzoek algemeen inkopen

Toon pagina in menu

Diverse rapportages.

  • Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden

  • Inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties

  • Rapport: Transitie te koop? beleid opdrachtgever en inkoper samen aan de slag

  • Inventarisatie opleidingsaanbod: Tekort aan goed opgeleide publieke inkopers

  • Onderzoek Best Value-aanpak bij planstudies

  • GIP Gemeenten en Inkoop onderzoeksrapport

  • Inventarisatie factoren die van invloed zijn op de toepassing van functioneel specificeren

  • Voorstellen Europese Commissie: innovatieve en duurzame aanpak overheidsopdrachten

  • Rapport: waardegedreven inkoop

  • Europese Commissie: Benchmark Aanbesteden 2017