Onderzoek algemeen inkopen

Toon pagina in menu

Diverse rapportages.

  • Onderzoek Best Value-aanpak bij planstudies

  • GIP Gemeenten en Inkoop onderzoeksrapport

  • Inventarisatie factoren die van invloed zijn op de toepassing van functioneel specificeren

  • Voorstellen Europese Commissie: innovatieve en duurzame aanpak overheidsopdrachten

  • Rapport: waardegedreven inkoop

  • Europese Commissie: Benchmark Aanbesteden 2017

  • Big 4 focussen te veel op rechtmatigheid

  • Onderzoek mogelijkheden grensoverschrijdende gezamenlijke aanbestedingen

  • Rapport Kiezen voor een goed spoor - scenario's voor ordening en sturing op het spoor na 2024

  • Marktonderzoek FMIS Vendor Landscape 2017