Onderzoek algemeen inkopen

Toon pagina in menu

Diverse rapportages.

  • Rapport Effecten impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2019

  • Jaarverslagen Europese Rekenkamer 2018

  • Uitvoeringsverslag en adviesrapport inzake overheidsopdrachten lokale overheden

  • Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

  • Aanbestedingsrechtspraak in Nederland 2016 - 2018

  • Factsheet Aanbesteden in Nederland 2016 - 2018

  • Rapport: Aanbesteden en afstoten RHIB’s voor de Barend Biesheuvel

  • Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden

  • Quickscan Impact Rijksinkoop

  • Inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties