Op weg naar klimaatneutraal en circulair inkopen

Adviesbureau Metabolic heeft in opdracht van Rijkswaterstaat verschillende meetinstrumenten op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) in kaart gebracht. Ook hebben zij de uitdagingen en benodigde acties geschetst die de komende vijf jaar ondernomen moeten worden om tot een meer eenduidige effectmonitoring voor klimaatneutraal en circulair inkopen te komen. (februari 2019)

Dit rapport is een publicatie van het leernetwerk Effectmonitoring 2018. Hier stond deze vraag centraal: “Hoe komen we tot integrale effectmonitoring voor klimaatneutraal en circulair inkopen?” Dit rapport wordt gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Verschillende niveaus

In de analyse wordt gekeken naar verschillende niveaus: het niveau van een productgroep, het niveau van een organisatie en het niveau van nationale rapportage. Op basis hiervan wordt helder waar nog uitdagingen liggen. Vervolgens zijn in een routekaart de acties voorgesteld die de komende 5 jaar ondernomen moeten worden om te komen tot een meer eenduidige effectmonitoring voor klimaatneutraal en circulair inkopen.

Rapport