SBIR innovatie in opdracht

Toon pagina in menu

Door het uitschrijven van een SBIR-competitie daagt u als aanbestedende dienst ondernemers uit om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor uw uitdaging of probleem.

Wat is SBIR?

Small Business Innovation Research (SBIR) is een methode waarmee overheden ondernemers uitdaagt om, in onderlinge competitie, innovatieve producten of diensten te ontwikkelen. SBIR is een vorm van pre-commercieel, innovatiegericht inkopen door de overheid. Binnen de Europese Unie wordt SBIR ‘precommercial procurement’ (PCP) genoemd.

Hoe werkt SBIR?

Een SBIR-competitie bestaat doorgaans uit 2 fases en start op initiatief van u, als aanbestedende dienst. U maakt bekend dat u een oplossing zoekt voor uw maatschappelijk probleem en daagt ondernemers uit oplossingen te vinden. Deze ondernemers kunnen daarop binnen de aangegeven voorwaarden een offerte indienen. De beste voorstellen krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek (fase 1). De beste projecten uit fase 1 komen in aanmerking voor een opdracht voor verder onderzoek en ontwikkeling (fase 2).

Een SBIR-competitie kan over verschillende onderwerpen gaan (praktijkvoorbeelden).

Begeleiding door RVO

U kunt een SBIR-competitie zelf opzetten, maar u kunt ook ondersteuning vragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)  bij uitvoering van de SBIR. Deze ondersteuning kan zijn het uitwerken van het vraagstuk tot een concrete oproep, promotie van de oproep en het begeleiden van de deelnemende bedrijven. RVO adviseert over de mogelijkheden en kan zorgen dat juridische aangelegenheden en praktische organisatorische aspecten voor u worden uitgevoerd. Daarnaast kan RVO promotie van de oproep, betalingen, een onafhankelijke commissie, en begeleiding van deelnemende ondernemingen organiseren. Heeft u behoefte aan ondersteuning van RVO? Dan is het verstandig om al in een vroeg stadium contact op te nemen. Dat kan via @email.

Voordelen voor overheden

Door een SBIR-competitie te starten, ontvangt u meerdere mogelijke oplossingen voor uw uitdaging of probleem, beschikt u over geteste prototypes en werkt u samen met innovatieve ondernemers, waaronder startups en scale-ups.

Voordelen voor ondernemers

Met SBIR kunnen ondernemers – in opdracht van een aanbestedende dienst - R&D van hun eigen onderneming verder brengen. Dat maakt SBIR ook interessant voor kleine, innovatieve ondernemers (inclusief startups). Wie alle fasen succesvol doorloopt, maakt kans om een overheid als klant te krijgen. Het biedt zo een kans voor ondernemers met innovatieve ideeën. In tegenstelling tot een innovatiesubsidie is een SBIR een overheidsopdracht en worden de kosten conform de offerte volledig vergoed.

RVO: voordelen voor ondernemers 

Wat wordt van uw organisatie verwacht?

De kosten voor het opzetten en uitvoeren van een SBIR-competitie zijn voor uw rekening. Deze kosten lopen sterk uiteen, afhankelijk van uw uitdaging en wensen. Houd rekening met een investering vanaf 500.000,- euro. Daarnaast wordt er substantiële inzet van manuren, denkkracht en commitment van uw organisatie gevraagd, gedurende het gehele traject. De duur van een traject varieert van 1,5 tot maximaal 2,5 jaar.

Voorwaarden voor het starten van een SBIR

Een SBIR is bedoeld voor (haalbaarheids)onderzoek en (prototype) ontwikkeling, dus voor het ontwikkelen van nog niet-bestaande, innovatieve, oplossingen. U moet als aanbestedende dienst de intentie hebben de ontwikkelde innovatie ook af te nemen, maar dit is niet verplicht.

Het is dan ook belangrijk dat u voor de start van de SBIR aannemelijk maakt dat innovatie noodzakelijk is voor uw doel en dat bestaande oplossingen niet beschikbaar of ontoereikend zijn. U moet aangeven hoe u tot deze conclusie bent gekomen. Bijvoorbeeld door opgedane ervaringen, via het raadplegen van een expert of door het uitvoeren van patentenonderzoek of marktconsultatie.

Uitzondering in de Aanbestedingswet 2012

SBIR is alleen mogelijk bij de precommerciële inkoop van onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten. SBIR maakt gebruik van een uitzonderingsbepaling, waardoor er niet klassiek aanbesteed hoeft te worden (artikel 2.24 sub g van de Aanbestedingswet 2012 ).

Er is bij een SBIR-competitie geen sprake van onrechtmatige staatssteun als deze op een open, eerlijke en transparante wijze wordt uitgevoerd. Het indienen van offertes staat open voor iedere EU-onderneming. De oproep wordt gepubliceerd op onder andere TenderNed  en het beoordelingsproces is vooraf bekend, transparant en objectief. Er wordt ook gebruik gemaakt van andere de communicatiekanalen om de SBIR bekend te maken bij bedrijven.

Stappenplan SBIR-competitie starten en doorlopen

Bekijk in het stappenplan SBIR-competitie hoe u een SBIR-competitie aanvraagt, en hoe het proces verloopt.