Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Toon pagina in menu

De partijen van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (Manifest MVI) willen de effectiviteit en de impact van MVI vergroten. Na ondertekening van het Manifest MVI stelt iedere partij een eigen MVI-actieplan op. PIANOo presenteert, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, alle informatie rondom het Manifest MVI, zoals de Manifest tekst, de lijst met ondertekenaars, de actieplannen van de ondertekenaars en de evaluatie van de MVI-actieplannen. (maart 2019)

Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (Manifest MVI) is bedoeld om de bijdrage van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) op de realisatie van beleidsdoelen te vergroten. In het Manifest MVI zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van minimumeisen en daarmee vervangt het Manifest eerdere afspraken zoals het 100% duurzaam inkopen op basis van minimumeisen. In het Manifest MVI bepalen overheden zelf hun doelstellingen, op basis van hun eigen ambities. 

Actieplan MVI

De deelnemende overheden (ondertekenaars) bepalen zelf hun doelstellingen en leggen deze vast in een actieplan. Deelnemende organisaties maken binnen 6 maanden na ondertekening een concreet actieplan. In dit actieplan wordt ten minste aandacht besteed aan: welke ambities heeft de organisatie, waar kan de meeste impact worden behaald, hoe worden marktpartijen aangemoedigd en uitgenodigd tot het leveren van duurzame en innovatieve producten, contractmanagement en tot slot, hoe veranker je maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap in de hele organisatie.

Hulpmiddelen

Er zijn diverse hulpmiddelen bij het opstellen of verbeteren van uw actieplan MVI:

Ook ondertekenen?

Kent u of bent u een gemeente, provincie of andere organisatie die ook werk wil maken van MVI en die daarbij een steuntje in de rug kan gebruiken? Ook u kunt het Manifest MVI ondertekenen. Stuur een e-mail aan @email voor meer informatie.