Duurzame energie

Toon pagina in menu

Van de totale CO2-voetafdruk van overheden maakt de ingekochte energie vaak een aanzienlijk aandeel uit. Door duurzame energie in te kopen wordt deze CO2-voetafdruk verkleind en tegelijkertijd levert u een bijdrage aan het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland. De afgelopen jaren kiezen overheden dan ook steeds vaker voor duurzame elektriciteit en gas. Dit dossier helpt overheden bij de inkoop van duurzame energie.

Windmolens

Aan de slag met duurzame energie
Inkoop van duurzame energie vraagt een zorgvuldige voorbereiding van de opdracht. Van begin af aan dient u uw primaire en secundaire beleidsdoelen goed voor ogen hebben, Denk hierbij aan het bepalen van duurzaamheidsambitie, samenwerkingsvormen en inventarisatie van aansluitingsbestand. Het bepalen van de klikstrategie en de behoefte aan aanvullende dienstverlening zijn ook typisch voor energieaanbestedingen.

Zonnepanelen

Duurzame energie toegelicht
Als een organisatie duurzame energie inkoopt, dient deze achtergrondkennis te bezitten over de energiemarkten, duurzaamheidscertificaten en relevante marktpartijen. Vragen zoals wat is duurzame energie, welke bronnen zijn duurzaam en hoe toont u dit aan komen in dit onderdeel aan bod. U vindt verder een toelichting op hoe de leveringsprijs tot stand komt.

Praktijk & Tools
Diverse handreikingen, onderzoeken en praktijkvoorbeelden op basis waarvan u met duurzame energie aan de slag kunt.

Dit kennisdossier Duurzame Energie is ontwikkeld met het leernetwerk Duurzame Energie van 2018. Het kennisdossier is in ontwikkeling, in lijn met de programmaonderdelen van het leernetwerk. Informatie over het inkopen van duurzame elektriciteit en gas is beschikbaar. Informatie over het realiseren van nieuwe opwekcapaciteit volgt.
Leernetwerk Duurzame Energie