Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Toon pagina in menu

De deelnemers van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (Manifest MVI) willen de effectiviteit en de impact van MVI vergroten. Na ondertekening van het Manifest MVI is er gewerkt aan het opstellen van een actieplan MVI. PIANOo presenteert, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, hier de actieplannen van de gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries die het Manifest MVI hebben ondertekend. (mei 2016)

Het Manifest is bedoeld om de bijdrage van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) op de realisatie van beleidsdoelen te vergroten. Dit Manifest bouwt voort op eerdere afspraken, zoals het Manifest Professioneel Duurzaam Inkopen in 2012. In het Manifest MVI zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van minimumeisen en daarmee vervangt het Manifest eerdere afspraken zoals het 100% duurzaam inkopen op basis van minimumeisen. In het nieuwe Manifest MVI bepalen overheden zelf hun doelstellingen, op basis van hun eigen ambities.

Actieplan MVI

De overheden bepalen zelf hun doelstellingen en leggen deze vast in een actieplan. Deelnemende organisaties maken binnen 6 maanden na ondertekening een concreet actieplan.

Ook ondertekenen?

Kent u of bent u een gemeente, provincie of andere organisatie die ook werk wil maken van MVI en die daarbij een steuntje in de rug kan gebruiken? Ook u kunt nog het Manifest MVI ondertekenen. Stuur gerust een e-mail aan postbusmvi@minienm.nl voor meer informatie.

Documenten