Tips: Een lokaal warmtenet realiseren

Deze handreiking richt zich vooral op gemeenten die met een warmtenet te maken krijgen, en is opgesteld in samenwerking met een tiental gemeenteambtenaren die hier momenteel mee bezig zijn. Maar ook voor gemeenten die aan het begin staan kan de handreiking nuttige inzichten en tips bieden. (mei 2020)

De handreiking is opgesteld door het Expertise Centrum Warmte .

Onderwerpen behandelt de handreiking

De handreiking neemt u mee door alle stappen die u als gemeenteambtenaar zal moeten doorlopen om op een verantwoorde wijze een lokaal warmtenet te realiseren. Een lokaal warmtenet is een warmtenet dat op de schaal van een gemeente (of kleiner) wordt gerealiseerd. De eerste 5 onderdelen van de handreiking zijn relevant voor iedere rol die u als gemeente aanneemt, en de laatste 2 onderdelen zijn met name interessant voor gemeenten die kiezen voor de rol van concessieverlener.

Onderdelen van de handreiking

  • Welke gemeentelijke afdelingen zijn handig om in dit proces te betrekken?
  • Welke rol(len) kunt u als gemeente innemen?
  • Welke partijen kunnen een warmtenet realiseren?
  • Hoe bepaalt u een verzorgingsgebied en wat is de invloed hiervan?
  • Gebruikmaken van kennis in de markt
  • Hoe ziet een transparante selectieprocedure eruit?
  • Tips bij het onderhandelen met een warmtepartij

Handreiking

Praktijktips - Hoe realiseer ik als gemeente een lokaal warmtenet?