Webtool implementatie ISO 20400

Na de introductie van ISO 20400 begin 2017 als internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is nu de Webtool ISO 20400 gelanceerd. Een online tool die ondersteunt bij implementatie, verantwoording en benchmarking van de eigen prestaties op het gebied van MVI. De webtool is een gezamenlijk initiatief van NEN en NEVI. (juni 2018)

NEVI is initiatiefnemer van de webtool. De financiering geschiedt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het doel is bedrijven en (semi) publieke organisaties te ondersteunen bij het implementeren van de richtlijn ISO 20400. 

Daarnaast ondersteunt het bedrijven en (semi) publieke organisaties hun eigen prestaties te verantwoorden via een zelfverklaring en te benchmarken met vergelijkbare organisaties. ISO 20400 kent een sterke relatie met ISO 26000:2010 – Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties

Handvatten

Na het doorlopen van de scan ontvangt u praktische handvatten met maatwerk acties om succesvol MVI in te voeren en/of uw MVI-beleid, -strategie en -processen te verbeteren. De webtool bestaat uit een aantal onderdelen waaronder een ISO 20400 scan, maatwerk implementatieplan en zelfverklaring.

Voordelen webtool ISO 20400

  • Biedt handvatten voor het verduurzamen van organisaties en toeleveringsketens.
  • Geeft input voor het maatschappelijk jaarverslag en de niet-financiële paragraaf.
  • Sluit aan op de dagelijkse praktijk van uw organisatie.
  • Kan met meerdere collega’s worden doorlopen.
  • Is makkelijk te gebruiken met ISO 26000, ISO 9001 en ISO 14001.
  • Is geschikt voor alle type organisaties, zowel profit als (semi-)publiek.
  • Creëert businesskansen en leidt tot duurzame producten en diensten.

Tool

Webtool ISO 20400  op webtooliso20400.nl.nl