Infographic tendercommunicatie: 5 mythes ontkracht

Toon pagina in menu

Deze infographic ontkracht 5 mythes die leven over communicatie met de markt in verschillende fases van het aanbestedingsproces. Contact tussen de markt en aanbestedende diensten is een belangrijke sleutel tot beter aanbesteden. Contact kan een aanbesteding verbeteren en irritatie voorkomen. Praten met de markt mag, als u de ene potentiële aanbieder maar niet in een gunstigere positie brengt dan de andere. (januari 2018)

De communicatie tussen aanbestedende diensten en marktpartijen kan in de praktijk vaak beter. Een reden daarvoor is dat veel aanbestedende diensten het beeld hebben dat communicatie met de markt verboden is. Nu gelden er uiteraard randvoorwaarden: de ene ondernemer mag niet in een gunstigere positie gebracht worden door kennisvoorsprong ten opzichte van de andere. Binnen die randvoorwaarden is communicatie mogelijk en zinvol. Het helpt u waarschijnlijk om een betere uitvraag te formuleren.

Deze informatieve illustratie is een uitgave van Beter Aanbesteden, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Meer informatie: Beter Aanbesteden 

Illustratie