De ruimte van de percelenregeling

Bron: PIANOo

Een aanbestedende dienst heeft soms de behoefte om één specifieke partij te contracteren voor een bepaald deel van een opdracht. De Aanbestedingswet 2012 biedt hier de ruimte voor met de percelenregeling (artikel 2.18 en 2.19 Aanbestedingswet 2012). Deze factsheet omvat een toelichting en enkele praktijkvoorbeelden. (april 2019)

Overwegingen

Er kunnen diverse redenen zijn om te kiezen voor de percelenregeling:

  • Sociale ondernemingen, startups en kleinbedrijven kunnen eenvoudig gecontracteerd worden zonder een intensief inschrijftraject.
  • Innovatieve oplossingen kunnen eenvoudig worden ingekocht.
  • Een bepaalde leverancier kan een hoge kwaliteit bieden in een specifieke productgroep.

Hoe werkt het?

Wanneer een opdracht met een totale waarde boven een Europees drempelbedrag wordt opgedeeld in percelen, dan kunnen één of meerdere percelen in sommige gevallen worden uitgezonderd. Voor werkenopdrachten geldt dat het uitgezonderde perceel niet groter mag zijn dan 1.000.000 euro (exclusief omzetbelasting). Daarnaast mag de waarde van het 1-1 gegunde perceel (of percelen) maximaal 20% van de totale waarde van de gehele opdracht bedragen. Voor diensten en homogene leveringen geldt een bedrag van maximaal 80.000 euro (exclusief omzetbelasting) per perceel én eveneens het 20%-vereiste.

Factsheet