Rekentool milieueffecten Energie

Bron: RIVM  

Deze rekensheet is bedoeld om potentiële milieueffecten van aanbestedingen elektriciteit (tabblad 1) en gas (tabblad 2) te berekenen. Het effect wordt gemeten in termen van CO2-winst en CO2-compensatie (klimaat) en vermeden gebruik van fossiele brandstoffen (circulaire economie). (mei 2019)

Deze rekentool is gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Zie ook: Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen

Rekentool