AHP tool voor bepalen gewichtsfactoren

De Belastingdienst bepaalt sinds 2011 de wegingsfactoren met software gebaseerd op het Analytisch Hiërarchisch Proces (AHP). AHP is een breed toepasbaar beslissingshulpmiddel gebaseerd op paarsgewijze vergelijking van criteria. Het instrument omvat een toelichting inclusief gebruiksaanwijzing en een Excel werkblad. (juli 2019)

Opbouw

De toelichting heeft de volgende opbouw: delen 1 en 2 zijn een kennismaking met de AHP-methode. In deel 3 wordt de methode uitgediept voor toepassing in het inkoopproces met de schermen uit de tool ter illustratie. In feite is dit hoofdstuk een gebruiksaanwijzing voor de eigenlijke tool, het Excel werkblad. Deel 4 tenslotte biedt een blik onder de motorkap van de methode. Dit deel is niet noodzakelijk voor toepassing of begrip ervan, maar legt de werking van de tool en met name de wijze waarop de consistentie van de uitkomsten wordt gecontroleerd.

Excel

Met het Excel werkblad kunnen de resultaten van de onderlinge vergelijkingen van de criteria omgezet worden in wegingsfactoren. Het geheel is grafisch vorm gegeven. Het Excel werkblad bevat een reeks macro’s en is gemaakt in de Excel versie. Zonder macro’s functioneert dit werkblad niet.

Toelichting en tool