Evaluatieformulier aanbesteding

Toon pagina in menu

In het kader van actie 20 uit de Actieagenda Beter Aanbesteden is een evaluatieformulier ontwikkeld. Het betreft een evaluatieformulier dat door de aanbestedende dienst na afloop van de aanbesteding aan iedere inschrijver dan wel interne opdrachtgever wordt toegestuurd. (augustus 2019)

Doel

Het evaluatieformulier kan in enkele minuten door de inschrijver worden ingevuld. Inschrijvers geven zo een beoordeling over de gehouden aanbestedingsprocedure, de gunningscriteria en kunnen verzoeken om een gesprek met de aanbestedende dienst. Het doel is dat hiermee een kwaliteitscyclus ontstaat, die zowel voor ondernemers als de aanbestedende dienst leidt tot beter resultaat.

Pilot

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO-gemeenten) hebben een pilot gedraaid met dit evaluatieformulier. Het evaluatieformulier is opgesteld in samenwerking met Europa decentraal, NEVI, MKB Noord en VNO/NCW Noord.

U kunt ook uw aanbesteding evalueren aan de hand van dit formulier. Wilt u uw ervaringen delen, mail dan naar @email.   

Formulier