MVI-zelfevaluatie tool

Toon pagina in menu

De gratis MVI-zelfevaluatie tool biedt aanbestedende diensten inzicht in hun prestaties en vorderingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) en inspiratie voor toekomstige aanbestedingen. (januari 2019)

Eerder was de tool alleen beschikbaar voor ondertekenaars van het Manifest MVI. Vanaf heden kunnen alle aanbestedende diensten met de MVI-zelfevaluatie tool inzichtelijk krijgen hoe hun aanbestedingen scoren op het gebied van MV). Ook biedt de zelfevaluatie tool de mogelijkheid om te leren van andere aanbestedende diensten.

Snel en eenvoudig inzicht

Aan de basis van de tool ligt de aanbestedingsdata van openbare en onderhandse aanbestedingen uit TenderNed. Die wordt automatisch ingelezen, wat veel tijd bespaart bij het invullen van de tool. Het verrijken van deze klaargezette aanbestedingsdata met MVI-informatie kost slechts enkele minuten per aanbesteding.

Thema’s

In de tool kunnen aanbestedende diensten per aanbesteding informatie toevoegen over de volgende MVI-thema’s:

  • Internationale Sociale Voorwaarden
  • Social Return On Investment
  • Milieuvriendelijk inkopen
  • Biobased inkopen
  • Circulair inkopen
  • Innovatiegericht inkopen
  • MKB-vriendelijk inkopen

De tool stelt alleen vragen over de MVI-thema’s die zijn toegepast.

Rapportages

Naast het genereren van standaardrapportages biedt de tool de ook de mogelijkheid een selectie te maken van de te rapporteren MVI-thema’s. Alle data kan eenvoudig naar Excel worden geëxporteerd. Hierdoor kan de data ook gebruikt worden voor ieder type rapportage, bijvoorbeeld voor een organisatiespecifieke rapportage die u aanlevert bij management of bestuur.

Praktijkvoorbeelden

In de MVI-zelfevaluatie tool kunnen ook inspirerende voorbeelden uit de praktijk worden gedeeld. Per MVI-thema kan eenvoudig worden gezocht naar praktijkvoorbeelden van andere aanbestedende diensten en eigen MVI-successen worden gedeeld.

Tool

MVI-zelfevaluatietool  op mvizet.nl.

Vraag een account aan

Bekijk de animatie op mvizet.nl en ontdek wat u kunt verwachten. Account aanvragen voor of vragen over de MVI-zelfevaluatie tool? Stuur een mail naar mvizet@pianoo.nl.
PIANOo ontwikkelde de zelfevaluatietool in opdracht van de Rijksoverheid.