MVI-zelfevaluatietool

Toon pagina in menu

De MVI-zelfevaluatietool biedt aanbestedende diensten inzicht in hun prestaties en vorderingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen kunnen hiervan gebruik maken. PIANOo ontwikkelde de zelfevaluatietool in opdracht van de Rijksoverheid. De oplevering van deze monitoring tool is conform de afspraken uit het manifest MVI. Ondertekenaars van het manifest MVI kunnen de zelfevaluatietool gebruiken om de mate waarin zij maatschappelijk verantwoord inkopen zelf te monitoren. (juni 2018)

Thema’s

In de tool voegen aanbestedende diensten per aanbesteding informatie toe over de volgende MVI-thema’s:

 • Internationale Sociale Voorwaarden
 • Social Return On Investment
 • Milieuvriendelijk inkopen
 • Biobased inkopen
 • Circulair inkopen
 • Innovatiegericht inkopen

Functionaliteiten

 • Volledigheid van data
  Alle aanbestedingsdata uit TenderNed worden automatisch opgenomen in de MVI-zelfevaluatietool (openbare en onderhandse aanbestedingen). U heeft als organisatie dus alle aanbestedingsdata beschikbaar, die aangevuld worden met specifieke MVI-informatie.
 • Uniforme rapportages ten behoeve van management en bestuur
  Naast de standaard rapportages is er de mogelijkheid om alle data naar Excel te exporteren.
 • Beperkte administratieve lasten
  Het verrijken van de aanbestedingen met MVI-informatie kost maar enkele minuten per aanbesteding.
 • Inspirerende praktijkvoorbeelden delen binnen de MVI-zelfevaluatietool
  Per MVI-thema kunt u eenvoudig zoeken naar inspirerende praktijkvoorbeelden van andere aanbestedende diensten.

Beschikbaar voor ondertekenaars Manifest MVI

Sinds 11 juni 2018 is de tool beschikbaar voor de ruim 150 ondertekenaars van het Manifest MVI.

MVI-zelfevaluatietool  op mvizet.nl.
Manifest MVI 

Na de zomer van 2018 is de tool beschikbaar voor alle overheden. Houd hiervoor de website van PIANOo in de gaten.

Vragen ?

Heeft u vragen over de MVI-zelfevaluatietool? Stuur dan een e-mail naar mvizet@pianoo.nl.