Handreikingen Social return

Toon pagina in menu

Handreikingen en voorbeelddocumenten voor social return.

  • Handreiking Partnership voor meer banen

  • Handreiking Inkoop en Banenafspraak

  • Zakboek en routekaart: gemeenten x sociale ondernemingen

  • Stappenplan socialer aanbesteden - handleiding voor gemeenten

  • Factsheet: Wat is Maatwerk voor Mensen?

  • VNG-Handreiking Social return

  • Module Social Return on Investment: eisen aan leveranciers en afnemers

  • Leidraad Social Return Amsterdam

  • Teksten Social return in RAW-bestekken

  • Visie: Betrekken van arbeidsgehandicapten en werklozen