Afbreken van de procedure

Stopzetten procedure, intrekken aankondiging of uitnodiging tot inschrijving.

PIANOo heeft op basis van de belangrijkste jurisprudentie (gedrags)regels opgesteld waaraan aanbestedende diensten en speciale sector-bedrijven zich moeten houden bij het omgaan met de aanbestedingsregelgeving. Onderstaand de regels over het stopzetten van een procedure, intrekken van een aankondiging of van een uitnodiging tot inschrijving.