Handreikingen innovatiegericht inkopen

Bij innovatiegericht inkopen is de overheid de  "lead customer" voor het inkopen van innovaties. Hier vindt u diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van innovatiegericht inkopen.

 • Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een stappenplan voor innovatiegericht inkopen gepubliceerd. In een stroomschema wordt stap voor stap een relevante maatschappelijke vraag geanaliseerd waar een innovatieve oplossing voor gewenst is en hoe een innovatieve oplossing wordt ingekocht. (januari 2018)

 • Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een innovatietoolbox voor innovatiegericht inkopen gepubliceerd. De toolbox geeft een beschrijving van 7 innovatie instrumenten. (augustus 2017)

 • bron: AT Osborne

  Op 31 maart 2017 is Gerben Hofmeijer afgestudeerd aan de Mastersopleiding Construction Management and Engineering van de TU Delft. Zijn optimalisatie van de bruikbaarheid van de nieuwe aanbestedingsprocedure, het innovatiepartnerschap, werd door de afstudeercommissie beoordeeld als een frisse, creatieve kijk op het aanbestedingsrecht. Gerben Hofmeijer heeft geprobeerd de drempel te verlagen voor het gebruik van innovatiepartnerschap. Dat heeft hij gedaan door de procedure inzichtelijk te maken voor eindgebruikers en handreikingen te doen voor optimaal gebruik.

 • PAPIRUS project (Public Administration Procurement Innovation to Reach Ultimate Sustainability) is one of the pilot projects in the area of Public Procurement of Innovation (PPI) which is co-financed by the European Commission within the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). (mei 2016)

 • De innovatiekoffer helpt u bij inkoop van innovatie. Deze koffer heeft drie pijlers: instrumenten, cases en trajecten. De instrumenten beschrijven stap voor stap verschillende manieren waarmee u innovatie kunt inkopen. Deze instrumenten zijn gebaseerd op de praktijk. De trajecten beschrijven hoe u verschillende instrumenten kunt combineren. De cases beschrijven concrete voorbeelden van de instrumenten en trajecten in de praktijk.

 • bron: Water PIPP

  In het strategisch plan van Water PIPP (opgericht door de EU) wordt ingegaan op het innovatiegericht inkopen in de watersector, ook wel Innovation Oriented Public Procurement Procedures (IOPP) genoemd. Innovatiegericht inkopen leidt niet alleen tot nieuwe technologieen maar ook tot nieuwe samenwerkingsverbanden. Nieuwe businessmodellen stimuleren en ondersteunen innovatie. In dit plan wordt toegelicht welke stappen komen kijken bij innovatiegericht inkopen in de watersector. (december 2015)

 • Deze handleiding laat beleidsmakers in de regio’s en op nationaal niveau zien wat zij kunnen doen om innovatieaanbestedingen te ondersteunen. Er worden mogelijke instrumenten gepresenteerd waarmee regio’s overheidsopdrachten financieel kunnen stimuleren. Deze worden geïllustreerd met voorbeelden uit een aantal regio’s en kunnen andere regio’s inspireren om ook in te zetten op innovatieaanbestedingen. (november 2014)

 • bron: PIANOo

  De Aanbestedingsrichtlijnen laten ruimte voor het uitvragen van innovatieve oplossingen. De handreiking "Innovatiegericht Inkopen, richtsnoeren voor overheidsinstellingen" biedt juridische en praktische informatie voor ieder die belang heeft bij innovatiegericht inkopen. De publicatie biedt uitleg over aanbestedingsprocedures, antwoorden op veelgestelde vragen en een selectie van case studies. (september 2014)

 • bron: iisd

  This report seeks to contribute to the discussion on innovation and sustainable public procurement (SPP) through the investigation of the use of performance-based specifications (PBSs) in public procurement in the European Union and the United States. The report examines the benefits and limitations of the use of PBSs at different points in the procurement cycle in different sectors, particularly around their ability to support sustainable development goals and deliver environmental benefits. (september 2014)

 • Duitse handreiking met betrekking tot overheidsopdrachten en innovatiegericht inkopen. Met voorbeelden en aanbevelingen (mei 2014)