Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 13

25-03-2020 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Manipulatieve inschrijving en valse verklaring UEA?

De Combinatie (eiseres sub 1 en eiseres sub 2) stelt dat Tussenkomende partij met abnormaal lage prijzen op de opdracht heeft ingeschreven, althans dat sprake is van een manipulatieve inschrijving van Tussenkomende partij, omdat zij op het moment van inschrijven over bepaalde voorkennis beschikte waarmee zij een voorsprong had op de overige inschrijvers en waardoor geen sprake was van een voldoende mate van level playing field. Daarnaast heeft het Waterschap Rivierenland (hierna: het Waterschap) de voorlopige gunningsbeslissing volgens de Combinatie onvoldoende gemotiveerd en zou de inschrijving van Tussenkomende partij ook als ongeldig terzijde moeten worden gelegd omdat zij in haar UEA valselijk verklaard dat zij, voor zover zij weet, geen verplichtingen op het gebied van het milieurecht heeft geschonden, terwijl dit wel het geval is. (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2020:1499)
Samenvatting: Manipulatieve inschrijving en valse verklaring UEA?

Meerdere herbeoordelingen, rechtsverwerking en ongeldige inschrijving

In dit geschil komt de vraag aan de orde of de omstandigheid dat Enexis bij drie eerdere beoordelingen geen aanleiding zag de inschrijving van eiseres ongeldig te verklaren resp. uit te sluiten van de aanbestedingsprocedure, grond oplevert om te oordelen dat Enexis bij de vierde beoordeling dit niet alsnog mocht besluiten en daarnaast de vraag of terecht is overgegaan tot ongeldigheidsverklaring van de inschrijving van eiseres. (Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant 16 maart 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:1614 )
Samenvatting: Meerdere herbeoordelingen, rechtsverwerking en ongeldige inschrijving

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie