Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 3

15-01-2020 | Bron: IBR  

In de afgelopen weken zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Voldaan aan knock-out eisen?

De vraag die door de voorzieningenrechter beantwoord dient te worden is of de inschrijving van Procesdeelnemer III voldoet aan de eisen die in de Vraagspecificatie zijn opgenomen. Partijen zijn het erover eens dat zit knock-out eisen zijn. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de inschrijving voldoet aan de eisen uit de Vraagspecificatie en dat er geen reden bestond om de inschrijving van Procesdeelnemer III terzijde te leggen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 11 december 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:6028)
Samenvatting: Voldaan aan knock-out eisen?

Ondeelbare rechtsverhouding en ervaringseis

Partijen verschillen van mening omtrent de ontvankelijkheid van verweerster in cassatie (hierna: Evergreen). Onderdeel I bestrijdt het oordeel van het hof dat er sprake was van een processueel ondeelbare rechtsverhouding. Onderdeel II komt op tegen het oordeel dat de vervaltermijn niet met zich brengt dat Evergreen alle gemeenten binnen twintig dagen na de voorlopige gunningsbeslissing had moeten dagvaarden. Onderdeel III ziet op het inhoudelijke oordeel van het hof dat, anders dan de voorzieningenrechter had geoordeeld, Evergreen voor specialistische-ggz wél aan de ervaringseis voldoet. Onderdeel IV bestrijdt de uitleg die het hof heeft gegeven aan de vorderingen van Evergreen en onderdeel V bevat een voortbouwklacht. (Parket bij de Hoge Raad 20 december 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1363)
Samenvatting: Ondeelbare rechtsverhouding en ervaringseis

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie