Beter Aanbesteden

Toon pagina in menu

Uit onderzoek blijkt dat de inkoop van diensten en producten slimmer, beter en makkelijker kan, zowel voor ondernemers als overheden. Binnen Beter Aanbesteden worden door vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid verbeterpunten geïdentificeerd, voorbeelden verzameld en vernieuwende werkwijzen gedeeld. Het traject Beter Aanbesteden is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en heeft in februari 2018 geleid tot de actieagenda Beter Aanbesteden.

Tekening van een overleg

Aan de slag met Beter Aanbesteden
De actieagenda Beter Aanbesteden omvat 23 actiepunten verdeeld over 12 thema’s. Bij ieder thema worden aanbevelingen gedaan, zijn concrete acties geformuleerd en de voor de uitvoering verantwoordelijke partij(en) benoemd. Om de aanpak te doen slagen zullen aanbestedende diensten en ondernemers met elkaar in dialoog moeten en samen de verantwoordelijkheid nemen voor het uitvoeren en monitoren van de actieagenda.

Tekening uitleg aan anderen

Beter Aanbesteden toegelicht
Beter Aanbesteden is relevant voor alle aanbestedende diensten en hun opdrachtnemers. De gemeentelijke aanbestedingspraktijk vormt echter de focus van de opdracht van Beter Aanbesteden. Het beeld bestaat namelijk dat bij kleinere aanbestedende diensten, zoals gemeentes, in eerste instantie de meeste winst te behalen is als het gaat om verbetering in de praktijk. Omdat door gemeentes veelal wordt samengewerkt met regionale bedrijven is gekozen voor een regionale opzet, met aandacht voor de veelal landelijke problematiek.

Wilt u meer weten en/of meedoen met Beter Aanbesteden? Neem dan contact op via beteraanbesteden@minez.nl. U kunt via dit emailadres ook een gedrukt exemplaar van de actieagenda en de digitale banners/visuals ontvangen.