Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (ARIV-2018)

Toon pagina in menu

De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (ARIV-2018) zijn vastgesteld en in werking getreden per 15 mei 2018. De ARIV-2018 en de modellen zijn ook beschikbaar in het Engels.

De ARIV-2018 bieden een rijksbreed eenvormig kader voor koop- en leveringsovereenkomsten van producten tussen de rijksoverheid en derden. De ARIV-2018 zijn uitdrukkelijk niet van toepassing indien het om ICT-producten of -diensten gaat, en dus niet bij de levering van (standaard) software programmatuur of hardware. Daarvoor wordt verwezen naar de algemene rijksvoorwaarden bij IT-opdrachten (ARBIT-2018). De ARIV 2018 en de modellen zijn tevens beschikbaar in het Engels.

Modelovereenkomsten

Beschikbare ARIV-modelovereenkomsten:

  • Model Verwerkersovereenkomst
  • Model Koop- en leveringsovereenkomst
  • Model Kredietinstellingsgarantie op afroep
  • Model Kredietinstellingsgarantie
  • Model Orderformulier koop en levering
  • Model Raamovereenkomst koop en levering
  • Model wijzigingsovereenkomst

Documenten