Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 6

06-02-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Proportionaliteit geschiktheidseis

Tussen partijen is in de eerste plaats in geschil of de voorwaarde die aan de inschrijvers wordt gesteld onder (de gewijzigde) eis 25 in redelijke verhouding staat tot het voorwerp van de opdracht. (Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 30 januari 2019, 714, ECLI:NL:RBMNE:2019:312)
Samenvatting: Proportionaliteit geschiktheidseis

Fictieve korting niet irreëel

Eiseres baseert haar standpunt dat de inschrijving van de winnende inschrijver (VolkerRail) onrealistisch of irreëel is, op het feit dat de MKI-waarde waarmee VolkerRail heeft ingeschreven in hoge mate afwijkt van de MKI-waarde waarmee zij zelf heeft ingeschreven.  (Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 25 januari 2019, 706, ECLI:NL:RBMNE:2019:245)
Samenvatting: Fictieve korting niet irreëel

Geen herbeoordeling

De voorzieningenrechter wijst de vordering die strekt tot herbeoordeling af. De voorzieningenrechter ziet geen reden tot ingrijpen, dat eiseres geen hogere waarderingscijfers toegekend heeft gekregen wordt niet onbegrijpelijk geacht. (Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 13 november 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9613)
Samenvatting: Geen herbeoordeling

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie