Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 8

20-02-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Termijn nemen gunningsbeslissing

Tebezo stelt zij door de verlate gunning door de provincie Overijssel (hierna: de provincie) schade heeft geleden wegens prijsverhoging, leegloop, extra uitvoeringskosten en extra kosten. Volgens Tebezo mocht zij ervan uitgaan dat de provincie het werk op de kortst mogelijke termijn zou gunnen op een zodanig tijdstip dat de door de provincie aangegeven startdatum van het werk (van 23 maart 2015) kon worden gehaald. (Rechtbank Overijssel 13 februari 2019, nr. C/08/220589 / HA ZA 18-328, ECLI:NL:RBOVE:2019:508)
Samenvatting: Termijn nemen gunningsbeslissing

Uitleg beoordelingssystematiek

Deze procedure betreft de Europese aanbestedingsprocedure voor het realisatiecontract “Hilversum - Hoofdcontract realisatie HOV in ’t Gooi”. ProRail heeft vier ondernemingen, waaronder BAM en de Combinatie, uitgenodigd een definitieve inschrijving in te dienen. Het gaat in deze procedure over de toekenning van scores voor het door de inschrijvers opgestelde plan hinderbeperking. (Hof Arnhem-Leeuwarden 18 februari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1490)
Samenvatting: Uitleg beoordelingssystematiek

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie