Handreikingen BPKV

Toon pagina in menu

Het toepassen van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) heeft de voorkeur omdat dit een middel kan zijn om een hogere kwaliteit van overheidsopdrachten te verkrijgen. Hier vindt u diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van het gunningscriterium BPKV.

De BKPV werd voor de gewijzigde Aanbestedingswet van 1 juli 2016 de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. De Aanbestedingswet 2012 kent nu 3 gunningscriteria: BPKV, de laagste prijs en de laagste (levenscyclus)kosten. EMVI is de overkoepelende term geworden voor de 3 gunningscriteria.

  • Handreiking Waarborgen EMVI-belofte

  • EMVI-Superformule

  • AHP tool voor bepalen gewichtsfactoren

  • Handleiding Rijkswaterstaat Beste prijs-kwaliteitverhouding

  • Webinar - werken met BPKV

  • Handreiking: Hoe bepaal je de beste prijs-kwaliteitverhouding?

  • Handreiking Aanbesteden Versie 3.0 EMVI Criterium CO2-prestatieladder