Handreikingen Milieuvriendelijk

Toon pagina in menu

Handreikingen en voorbeelddocumenten voor milieuvriendelijk inkopen.

  • TCO-tool voor dienstvoertuigen

  • Informatieblad aanbesteden verduurzamen schoolgebouw

  • Juridische handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen

  • Bestekbepalingen duurzaam geproduceerd hout overheden

  • BRL Bouwprojecten met duurzaam beton

  • EC: Groen kopen - Een handboek over groene overheidsopdrachten

  • Verduurzamen van sportaccommodaties

  • Handboek CO2-prestatieladder

  • Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs

  • Leidraad Aanbesteden Energieprestatiecontracten