Handreikingen Milieuvriendelijk

Toon pagina in menu

Handreikingen en voorbeelddocumenten voor milieuvriendelijk inkopen.

  • Handreiking Inkopen met de milieuprestatie gebouwen (MPG)

  • Handboek CO2-prestatieladder 3.1

  • Tips: Een lokaal warmtenet realiseren

  • Handreiking Duurzame inkoop informatievoorziening

  • Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor overheden

  • Rekentool milieueffecten Bedrijfskleding

  • Rekentool milieueffecten Energie

  • Rekentool milieueffecten ICT

  • Op weg naar klimaatneutraal en circulair inkopen

  • Eindrapportage Expertnetwerk Schaduwprijzen 2018