Handreikingen Beste PKV

Het toepassen van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV) heeft de voorkeur omdat dit een middel kan zijn om een hogere kwaliteit van overheidsopdrachten te verkrijgen. Hier vindt u diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van het gunningscriterium Beste PKV.

De Beste KPV werd voor de gewijzigde Aanbestedingswet van 1 juli 2016 de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. De Aanbestedingswet 2012 kent nu 3 gunningscriteria: Beste PKV, de laagste prijs en de laagste (levenscyclus)kosten. EMVI is de overkoepelende term geworden voor de 3 gunningscriteria.

 • In de praktijk van de GWW en Bouwsector is het gebruik van BPKV nog wel een uitdaging. Vooral het bedenken en toepassen van de juiste BPKV criteria blijkt een lastige opgave te zijn. Tijdens het Webinar Werken met BPKV werd uitgelegd hoe je bruikbare, onderscheidende BPKV criteria opstelt en gebruikt bij aanbesteding en uitvoering van een project. Verder zijn enkele do's en don'ts toegelicht.

 • bron: PIANOo

  EMVI is de verzamelnaam voor 3 gunningscriteria: beste prijs-kwaliteitverhouding (beste pkv/bpkv), levenscycluskosten (laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit) en laagste prijs. Wat betekent dat in de praktijk? Voor gunnen op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding heeft PIANOo deze handreiking opgesteld. (juni 2016)

 • bron: SKAO

  In de Handreiking is het wettelijk kader te vinden voor het gebruik van het EMVI Criterium. Er wordt uitgelegd hoe je aanbesteedt met het EMVI Criterium. Voor organisaties die voor het eerst overwegen het EMVI Criterium toe te passen geeft de Handreiking een afwegingskader en een stappenplan. Voor de verdere ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is het van groot belang dat toepassing van het EMVI Criterium in aanbestedingen op zorgvuldige wijze plaats vindt. (februari 2016)

 • bron: PIANOo

  Deze handreiking helpt aanbestedende diensten bij hun zoektocht naar EMVI-criteria die echt een verschil kunnen maken. Het document is geschreven voor de GWW- en bouwsector maar ook voor andere sectoren bevat deze handreiking goede aanknopingspunten (januari 2016).

 • Voor elke aanbesteding waarin zowel kwaliteit als prijs een rol spelen zijn diverse EMVI gunningsmethodes toepasbaar. Het is vaak de vraag wanneer u welke methode het beste kunt gebruiken. Fredo Schotanus lichtte aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden de werking van de methodes 'gewogen factormethode', 'gunnen op waarde', 'value for money' en 'laagst acceptabel' toe. Ook enkele varianten op deze methoden komen de orde. (juli 2015)

 • Tijdens deze basisintroductie EMVI & EMVI-gunningsmethodes neemt Fredo Schotanus u mee langs de belangrijkste aspecten van EMVI. Hij doet dit aan de hand van 6 stappen, van inkoopbeleid tot beoordeling inschrijvingen. Het gaat om het bepalen van geschikte EMVI criteria, belangrijke aspecten van beoordelingsmethode, de gewichten die aan criteria gegeven kunnen en het score van de prijs en kwaliteit. (juni 2015) 

 • bron: GWW Inkoopplatform

  De praktijkbundel EMVI reikt voorbeelden en ideeën aan voor de inkopers en beleidsmakers van grond-, weg- en waterbouw werkend bij organisaties als gemeenten, provincies, waterschappen, haven- en drinkwaterbedrijven en andere geïnteresseerden. (juni 2015)

 • Deze handreiking is opgesteld om u te ondersteunen bij aanbestedingen en inschrijvingen op het criterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Laagste prijs kan alleen als gunningscriterium opgenomen worden als gemotiveerd wordt aangegeven waarom van het EMVI principe wordt afgeweken. Dit geldt des te meer als u de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche heeft ondertekend en/of wil toepassen. (november 2014)

 • bron: Belastingdienst

  Met de EMVI-Superformule is het mogelijk om op basis van eigen referenties voor kwaliteit en prijs de beste EMVI te selecteren. (juli 2014)

 • Rijkswaterstaat hanteert een standaard EMVI model. De handleiding met als subtitel 'sturend aanbesteden op meerwaarde' beschrijft het gehele proces van inkopen met behulp van EMVI in 3 stappen. (maart 2014)