PIANOo-vakgroep Inkoopmanagement Publieke Sector

Toon pagina in menu

De vakgroep inkoopmanagement diept inkooponderwerpen uit; van marktverkenning tot contractmanagement. De vakgroep verenigt praktijkkennis met wetenschappelijke inzichten. Het resultaat wordt samengevat in toegankelijke handreikingen.

PIANOo faciliteert de vakgroep Inkoopmanagement Publieke Sector die onder leiding staat van Marcel Stuijts. Het doel van deze PIANOo-vakgroep is:

 • bijdragen aan kennis- en methodiekontwikkeling op het gebied van inkoop in de publieke sector en de toepassing hiervan;
 • antwoord geven op complexe vraagstukken op het gebied van inkoop in de publieke sector;
 • adviseren van PIANOo over de verspreiding van kennis op dit gebied.  

De deelnemers van de vakgroep zijn werkzaam bij verschillende typen aanbestedende diensten en beschikken over voldoende praktijkervaring. De leden van de vakgroep nemen deel op eigen titel en dus niet namens de organisatie waar zij werkzaam zijn.

Samenstelling vakgroep

 • Marcel Stuijts (voorzitter)- BIZOB
 • Jan Telgen - Emeritus hoogleraar Universiteit Twente
 • Leentje Volker - Universiteit Twente
 • Fredo Schotanus - Universiteit Twente
 • Annemiek Jacobs - Gemeente Enschede
 • Maurits Haitsma – Gemeente Zwolle
 • Maartje van der Flier - Waterschap Brabantse Delta
 • Martien Vromans - Gemeente Haaren
 • Henk Jan van Mossel - Gelre Ziekenhuizen
 • Mieke Hoezen - Rijkswaterstaat
 • Pieter van Dorth - Belastingdienst
 • Gertjan Schut - Belastingdienst
 • Harold Thijssen - Nationale Politie
 • Johan Remijnse – Provincie Zuid-Holland
 • Jacobien Muntz-Beekhuis - PIANOo

Contact

Vragen, opmerkingen of verzoeken? Of wilt u uw wetenschappelijk onderzoek presenteren aan de vakgroep? Dan kunt u contact opnemen met Jacobien Muntz-Beekhuis.

Stageplaatsen

Voor de vakgroep zoekt PIANOo ondersteuning in de vorm van studenten die stage willen lopen of een (afstudeer)scriptie willen schrijven. Het onderwerp van de stage of scriptie wordt in overleg met de vakgroep vastgesteld. Vervolgens verzamelt de stagiair relevante stukken, vergaart kennis en praktijkervaring bij de vakgroep en in het netwerk van PIANOo en stelt een conceptrapport op. Dit wordt in de vakgroep kritisch besproken en aangevuld. 

Documenten

 • Factsheet Budgetgedreven inkoop

 • Handreiking Extern inhuren

 • PIANOo-reeks Innovatiegericht inkopen: Lessen uit de praktijk